microphotometer

microphotometer
mikrofotometr

English-Polish dictionary for engineers. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • microphotometer — mikrofotometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas fotografinio atvaizdo pajuodimų optiniam tankiui mažuose ploteliuose matuoti. atitikmenys: angl. microphotometer vok. Mikrophotometer, n rus. микрофотометр, m… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • microphotometer — mikrofotometras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. microphotometer vok. Mikrophotometer, n rus. микрофотометр, m pranc. microphotomètre, m …   Fizikos terminų žodynas

 • microphotometer — noun special kind of densitometer that measures density variations over a very small area • Hypernyms: ↑densitometer * * * microphotometric /muy kroh foh teuh me trik/, adj. microphotometrically, adv. microphotometry, n. / …   Useful english dictionary

 • microphotometer — noun Etymology: International Scientific Vocabulary Date: 1899 an instrument for measuring the amount of light transmitted or reflected by small areas or for measuring the relative densities of spectral lines on a photographic film or plate •… …   New Collegiate Dictionary

 • microphotometer — microphotometric /muy kroh foh teuh me trik/, adj. microphotometrically, adv. microphotometry, n. /muy kroh foh tom i teuhr/, n. Optics. a photometer adapted for measuring the intensity of light emitted, transmitted, or reflected by minute… …   Universalium

 • microphotometer — noun Any of various photometers used either to measure the variation of densities over small areas, or to measure accurately small changes in illumination …   Wiktionary

 • microphotometer — mi·cro·pho·tom·e·ter fō täm ət ər n an instrument for measuring the amount of light transmitted or reflected by small areas or for measuring the relative densities of spectral lines on a photographic film or plate mi·cro·pho·to·met·ric .fōt ə me… …   Medical dictionary

 • microphotometer — mi·cro·photometer …   English syllables

 • microphotometer — mi•cro•pho•tom•e•ter [[t]ˌmaɪ kroʊ foʊˈtɒm ɪ tər[/t]] n. opt a photometer adapted for measuring the intensity of light emitted, transmitted, or reflected by minute objects • Etymology: 1895–1900 mi cro•pho to•met′ric təˈmɛ trɪk adj. mi cro•pho… …   From formal English to slang

 • photoelectric microphotometer — fotoelektrinis mikrofotometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikrofotometras, kuriame fotografinio atvaizdo pajuodimų optiniam tankiui matuoti naudojamas fotoelektrinis įtaisas. atitikmenys: angl. photoelectric… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • recording microphotometer — registruojamasis mikrofotometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikrofotometras, kuris optinio tankio matavimo rezultatus nenutrūkstamai rašo išilgai kokios nors linijos. atitikmenys: angl. recording microphotometer… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”